За замовчуванням наша компанія надає доступ до ВПС серверів тільки за протоколами SSH (Secure SHell) та SFTP (SSH File Transfer Protocol).

Для доступу до вашого ВПС сервера у графічному режимі вам необхідно встановити графічну систему та сервер підключень до віддаленого робочого столу. Безумовно, спочатку вам потрібно замовити VPS і підключитися до сервера SSH, а потім вже виконувати встановлення.

На тарифних планах із кількістю ОЗП менше 1024 МБ не рекомендуємо встановлювати графічну систему через недостатню продуктивність.

Важливо! Ця інструкція написана спеціально для ВПС з віртуалізаціями KVM та OpenVZ і працездатність на VPS з іншими віртуалізаціями не гарантується.

Зміст

  1. Встановлення XRDP на KVM VPS
  2. Встановлення XRDP на OpenVZ VPS

Встановлення XRDP на KVM VPS

Debian 7.4

Якщо на вашому віртуальному сервері встановлено Debian 7.4, то процедура встановлення графічної оболонки виглядає так:

1. Оновлюємо пакети

apt-get update && apt-get upgrade

2. Встановлюємо графічну оболонку оболонку та сервіс xRDP

apt-get -y install gnome-desktop-environment
apt-get -y install xrdp nano

3. Тепер необхідно відредагувати файл запуску xRDP, щоб одразу запускалася і графічна оболонка

nano /etc/xrdp/startwm.sh

Вміст файлу має виглядати наступним чином (зверніть обов’язково увагу на останній рядок — він має бути порожнім):

#!/bin/sh
if [ -r /etc/default/locale ]; then
. /etc/default/locale
export LANG LANGUAGE
fi
. /etc/X11/Xsession
gnome-session

Після внесення змін, необхідно їх зберегти. У випадку редактора Nano, збереження виконується комбінацією клавіш CTRL+O. Після цього виходимо із редактора за допомогою CTRL+X.

4. Перезавантажуємо сервер xRDP командою:

service xrdp restart

5. Після завершення виконання зазначених команд потрібно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути на кнопку «Перезавантажити».

CentOS 6.*

На Centos 6.* встановлення графічної оболонки відбувається так:

1. Оновлюємо пакети

yum -y upgrade

2. Встановлюємо оболонку

yum -y groupinstall "X Window System" "Desktop"

3. Підключаємо репозиторії EPEL та Desktop

yum -y install xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-truetype
rpm -Uvh http://fedora.ip-connect.vn.ua/fedora-epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

4. Встановлюємо та запускаємо сервіс xRDP

yum -y install xrdp
yum -y install firefox tigervnc tigervnc-server tigervnc-server-module
chkconfig haldaemon --levels 2345 off
chkconfig xrdp --levels 345 on
chkconfig NetworkManager off
service xrdp start

5. Після цього виконуємо налаштування мережевих підключень, виконавши команду

system-config-network

Дочекавшись виведення вікна вибору, перейдіть на пункт меню «DNS configuration» та натисніть кнопку «Enter»:

DNS configuration

У вікні конфігурації вкажіть для поля «Primary DNS» IP адресу 8.8.8.8, а в полі для «Secondary DNS» IP адресу 4.2.2.3 і натисніть кнопку «Ok».

Вікно конфігурування NS configuration

Збережіть усі зміни, натиснувши кнопку «Save&Quit».

Save&Quit

6. Після завершення виконання зазначених команд потрібно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути на кнопку «Перезавантажити».

CentOS 7.*

Для Centos 7 установка проводиться наступним чином:

1. Оновлюємо пакети

yum -y update

2. Підключаємо репозиторії EPEL та Desktop

yum -y install epel-release
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm

3. Встановлюємо графічну оболонку та xRDP сервер

yum -y groups install "GNOME Desktop"
yum -y install xrdp tigervnc tigervnc-server tigervnc-server-module xorg-x11-fonts-Type1 firefox

4. Вказуємо графічну оболонку за умовчанням

touch /etc/sysconfig/desktop; echo "\"PREFERRED=gnome\"" > /etc/sysconfig/desktop

5. Додаємо сервіс xRDP в автозавантаження та перезапускаємо його

systemctl enable xrdp.service
systemctl start xrdp.service
service xrdp restart

6. Вимикаємо Firewall

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld

7. Після завершення виконання зазначених команд потрібно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути на кнопку «Перезавантажити».

Ubuntu 12.04 (64 bit)

Для Ubuntu 12.04 (64 bit) послідовність дій така:

1. Оновлюємо пакети

apt-get -y update

2. Встановлюємо графічну оболонку та xRDP

apt-get -y install ubuntu-desktop --no-install-recommends
apt-get -y install xrdp

3. Додаємо сервіс xRDP в автозавантаження

/etc/init.d/xrdp start

4. Після завершення виконання зазначених команд необхідно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути на кнопку «Перезавантажити».

Ubuntu 14.04 (32 та 64 bit)

Для Ubuntu 14.04 (32 або 64 bit) установка здійснюється наступним чином:

1. Оновлюємо пакети

apt-get -y update

2. Встановлюємо xRDP

apt-get -y install xrdp

3. Встановлюємо графічну оболонку XFCE4

apt-get -y install xfce4

4. Налаштовуємо роботу сервісу xRDP

На цьому кроці ми трохи змінимо два файли, щоб бути впевненими, що xRDP буде використовувати xfce4.

Для початку нам необхідно створити або відредагувати існуючий файл .xsession у нашому домашньому каталозі (директорія home).

Ми можемо використовувати редактор Nano або створити перенаправлення через echo запит (легше):

echo xfce4-session >~/.xsession

Другий файл, який нам необхідно відредагувати — це файл запуску xRDP, щоб одразу запускалася і графічна оболонка xfce4.

nano /etc/xrdp/startwm.sh

Вміст файлу має виглядати наступним чином (зверніть обов’язково увагу на останній рядок — він має бути порожнім):

#!/bin/sh
if [ -r /etc/default/locale ]; then
. /etc/default/locale
export LANG LANGUAGE
fi
startxfce4

5. Перезапускаємо xRDP, щоб усі зміни набули чинності за допомогою команди:

service xrdp restart

6. Після завершення виконання зазначених команд необхідно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути на кнопку «Перезавантажити».

Scientific Linux 6.4 (64 bit)

Для Scientific Linux 6.4 (x86_64) послідовність дій така:

1. Оновлюємо пакети

yum -y upgrade

2. Встановлюємо графічну оболонку KDE

yum -y groupinstall "KDE Desktop"

3. Підключаємо репозиторії EPEL та Desktop

yum -y install xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-truetype
rpm -Uvh http://fedora.ip-connect.vn.ua/fedora-epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

4. Встановлюємо та запускаємо xRDP

yum -y install xrdp
yum -y install firefox tigervnc tigervnc-server tigervnc-server-module
chkconfig haldaemon --levels 2345 off
chkconfig xrdp --levels 345 on
chkconfig NetworkManager off
service xrdp start

5. За аналогією з описом процедури встановлення для CentOS 6.* (п.5) виконуємо налаштування мережевих підключень за допомогою команди

system-config-network

6. Після завершення виконання зазначених команд необхідно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути на кнопку «Перезавантажити».

Встановлення XRDP на OpenVZ VPS

Debian 6 Squeeze

Якщо на вашому віртуальному сервері використовується ОС Debian 6 Squeeze, встановити програмне забезпечення для підключення до віддаленого робочого столу можна так:

1. Оновлюємо пакети

apt-get update && apt-get upgrade

2. Встановлюємо графічну оболонку та xRDP

apt-get -y install gdm gnome xrdp
apt-get -y remove network-manager-gnome

3. Після завершення виконання зазначених команд потрібно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути на кнопку «Перезавантажити».

Debian 7

На Debian 7 можна відрегулювати віддалений робочий стіл таким чином:

1. Оновлюємо пакети

apt-get update && apt-get upgrade

Після оновлення пакетів система запропонує всі сервіси перезапустити — погоджуємось, натиснувши кнопку YES.

2. Встановлюємо графічну оболонку та сервіс xRDP

apt-get -y install gnome-desktop-environment
apt-get -y install xrdp nano

3. Тепер нам необхідно відредагувати файл запуску xRDP, щоб одразу запускалася і графічна оболонка, за допомогою команди

nano /etc/xrdp/startwm.sh

Вміст файлу має виглядати наступним чином (обов’язково зверніть увагу на останній рядок — він має бути порожнім):

#!/bin/sh
if [ -r /etc/default/locale ]; then
. /etc/default/locale
export LANG LANGUAGE
fi
. /etc/X11/Xsession
gnome-session

Після внесення змін, необхідно їх зберегти. У випадку редактора Nano, збереження виконується поєднанням клавіш CTRL+O. Після цього виходимо із редактора за допомогою CTRL+X.

4. Перезавантажуємо сервер xRDP командою:

service xrdp restart

5. Після завершення виконання зазначених команд необхідно перезавантажити ВПС, виконавши команду

 reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути кнопку «Перезавантажити».

CentOS 6.*

Для Centos 6.* встановлення xrdp відбувається так:

1. Оновлюємо пакети

yum -y upgrade

2. Встановлюємо графічну оболонку

yum -y groupinstall "X Window System" "Desktop"

3. Підключаємо репозиторії EPEL та Desktop

yum -y install xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-truetype
rpm -Uvh http://fedora.ip-connect.vn.ua/fedora-epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

4. Встановлюємо та запускаємо xRDP

yum -y install xrdp
yum -y install firefox tigervnc tigervnc-server tigervnc-server-module
chkconfig haldaemon --levels 2345 off
chkconfig xrdp --levels 345 on
chkconfig NetworkManager off
service xrdp start

5. Після завершення виконання зазначених команд необхідно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути кнопку «Перезавантажити».

Ubuntu 12.04

Для Ubuntu 12.04 потрібно виконати такі команди:

1. Оновлюємо пакети

apt-get -y update

2. Встановлюємо графічну оболонку та xRDP

apt-get -y install ubuntu-desktop --no-install-recommends
apt-get -y install xrdp

3. Додаємо сервіс xRDP до автозавантаження

/etc/init.d/xrdp start

4. Після завершення виконання зазначених команд необхідно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути кнопку «Перезавантажити».

Примітка: після підключення до VPS по RDP браузер Firefox можна встановити в пару кліків:

  • на робочому столі вибираємо Ubuntu Software Center
Ubuntu Software Center
  • далі нам потрібна вкладка Internet
Вкладка Інтернет
  • та Firefox Web Browser.
Firefox Web Browser

Ubuntu 14.04

Для Ubuntu 14.04 установка віддаленого робочого столу відбувається так:

1. Оновлюємо пакети

apt-get -y update

2. Встановлюємо xRDP

apt-get -y install xrdp nano

3. Встановлюємо графічну оболонку XFCE4

apt-get -y install xfce4

4. Тепер налаштовуємо роботу сервера xRDP

На цьому кроці ми трохи змінимо два файли, щоб бути впевненими, що xRDP буде використовувати XFCE4.

Для початку нам необхідно створити або відредагувати наявний .xsession файл у нашому домашньому каталозі (директорія home).

Ми можемо використовувати редактор Nano або зробити перенаправлення через echo-запит (легше):

echo xfce4-session >~/.xsession

Другий файл, який нам необхідно відредагувати, це файл запуску xRDP, щоб одночасно запускалася і графічна оболонка XFCE4.

nano /etc/xrdp/startwm.sh

Вміст файлу має виглядати наступним чином (обов’язково зверніть увагу на останній рядок — він має бути порожнім):

#!/bin/sh
if [ -r /etc/default/locale ]; then
. /etc/default/locale
export LANG LANGUAGE
fi
startxfce4

5. Щоб усі зміни набули чинності, перезапустимо xRDP за допомогою команди:

service xrdp restart

6. Після завершення виконання зазначених команд необхідно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або на панелі керування SolusVM натиснути кнопку «Перезавантажити».

Fedora 20

Для Fedora 20 необхідно виконати такі дії:

1. Оновлюємо пакети

yum -y update

2. Встановлюємо графічне оточення та сервіс xRDP

yum -y groupinstall "GNOME Desktop"
yum -y install xrdp
yum -y install xrdp tigervnc tigervnc-server tigervnc-server-module xorg-x11-fonts-Type1 firefox

3. Вказуємо графічну оболонку, яка використовуватиметься за умовчанням

touch /etc/sysconfig/desktop; echo ""PREFERRED=gnome"" > /etc/sysconfig/desktop

Перед тим, як використовувати xRDP, нам необхідно додати інформацію про сервіс до системи systemd і запустити його, використовуючи наступні команди:

systemctl enable xrdp.service
systemctl start xrdp.service
systemctl enable xrdp-sesman.service
systemctl start xrdp-sesman.service
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-port=3389/tcp

Остання команда відкриє порт у firewall, який необхідний для роботи RDP (Remote Desktop Protocol), що й дозволить користуватися сервісом.

На цьому встановлення xRDP можна вважати завершеним.

4. Після завершення виконання зазначених команд необхідно перезавантажити ВПС, виконавши команду

reboot

Або у панелі керування SolusVM натиснути кнопку «Перезавантажити».