Файл .htaccess — це локальний конфігураційний файл веб-сервера Apache. На відміну від головного конфігураційного файлу (він може називатися httpd.conf або apache2.conf ), який дозволяє виконувати налаштування веб-вервера в цілому, .htaccess дає можливість конфігурувати налаштування окремо взятих папок і користувачів. При цьому інструкції (або директиви), що містяться у файлі, виконуються для всіх файлів або вкладених директорій, які розташовані в одній директорії з цим файлом (.htaccess). Якщо для будь-якої вкладеної директорії необхідні інші інструкції, в ній також можна створити файл .htaccess і т.д.

Файл .htaccess надає широкі можливості для налаштування сайту. На момент написання статті, загальна кількість директив Apache становить 571.

  • директиви тонкого налаштування PHP;
  • налаштування сторінок помилок веб-сервера;
  • директиви простого та складного перенаправлення;
  • налаштування лістингу вмісту каталогу;
  • налаштування кодування тексту;
  • директиви керування доступом (зокрема захисту директорій паролями).

Для повного дозволу використання директив .htaccess, у головному конфігураційному файлі Apache необхідно змінити AllowOverride None на AllowOverride All і перезавантажити веб-сервер (краще), або виконати команду service httpd reload (перечитати директиви без перезапуску веб-сервера).